Smoothie King in Poughkeepsie, New York

Poughkeepsie

- 2627 South Road , Poughkeepsie, NY 12601